"Lepelaar heeft baat bij beperken van Waddenvisserij"

"Het vissen op de Waddenzee moet mogelijk worden beperkt in het belang van de lepelaar', dat stelt Petra de Goei van de Werkgroep Lepelaar'. Het beeld van de lepelaar op de Friese Waddeneilanden is dat jaar erg wisselend. Op Schiermonnikoog is sprake van een dramatische afname van het aantal kuikentjes, Terschelling meldt een stabiel aantal en op Ameland is zelfs sprake van groei. Dat de situaties op de eilanden zo uiteenlopen, heeft volgens De Goeij te maken met verschillen in de broedmomenten en het strikt vasthouden van lepelaars aan een eigen foerageergebied. Om de stand echt blijvend te helpen moet er wat gebeuren aan de visstand op de Wadden, stelt De Goeij. Hoe dat het beste kan, moet volgens haar verder worden onderzocht. Beperking van het vissen op de Wadden is dan een serieuze optie.