Joop Mulder: "Sense of Place is myn smoesje"

Joop Mulder is druk bezig met het grote kunstproject Sense of Place dat in 2018 begint. Sense of Place bestaat uit een aantal kunst- en cultuurprojecten langs de Waddenkust. Er zijn al meer dan twintig projecten gepland. Zo wordt er bij Wierum gedacht aan een zeezwembad, er komen bij Holwerd twee grote beelden van kunstenaar Jan Ketelaar uit Drachten en Mulder wil in Blije een buitendijkse terp aanleggen.
'Een geschenk uit de hemel'
Als grondlegger en artistiek leider van het Oerol-festival op Terschelling heeft Mulder een grote schat aan ervaring met locatiekunst opgedaan. Die kennis wil hij nu op de vaste wal gebruiken om de Waddenkust beter op de kaart te krijgen. Culturele Hoofdstad was voor hem ''een gescherk uit de hemel''. Toen de plannen voor KH2018 bekendgemaakt werden door voormalig gedeputeerde Jannewietske de Vries was Mulder direct enthousiast.
'Sense of Place is mijn smoesje'
Volgens Mulder is het realiseren van kunst- en cultuurprojecten geen eenvoudige opgave, maar hij vindt het ook een mooie uitdaging om alle partijen die over het Wad en het landschap gaan bij elkaar te krijgen, en zijn projecten te realiseren. De strijd om vergunningen, om wat wel en niet kan op en bij het werelderfgoed, wordt volop gestreden. Hij moet de procesgang om ontwikkeling van projecten op het Wad een proces van smoesjes. "Alle organisaties en ook de overheid gebruiken smoesjes om voor elkaar te krijgen of tegen te houden. Sense of Place is mijn smoesje".
Draagvlak
Heel belangrijk voor Mulder is dat zijn Sense of Place gedragen wordt door de lokale bevolking. In bijeenkomsten met dorpsbewoners probeert hij het van onderop voor elkaar te krijgen en draagvlak te creëren. Dat gaat erg goed, zegt hij. Toch is niet iedereen positief. Een van de bewoners die het verhaal van Mulder aanhoort, zegt: ''Waarom moet Wierum veranderen? Het is goed zoals het is'' En: ''Straks zijn het allemaal Japanners en Duitsers die hier komen!'' Mulder vindt zulke reacties niet vervelend. Het hoort erbij, zegt hij, en hij hoopt dat mensen meer overtuigd raken als het project concreter wordt.
Oerol was een teleurstelling voor Vader
Toen Joop Mulder als 27-jarige man richting Terschelling ging, en een bestaan als kroegbaas opbouwde, was vader Mulder, burgemeester van Bolsward, niet blij. Die had een andere toekomst voor zijn zoon voor ogen. Volgens Mulder kreeg zijn vader wel vertrouwen toen hij er goed mee begon te verdienen. Toen Mulder het festival Oerol opzette in de jaren '80, was vader weer teleurgesteld. Het verdiende geld werd volgens hem weer over de balk gegooid. De vader van Joop Mulder overleed in 1990. Twee jaar later kreeg hij de Friese Anjer uit handen van commissaris van de Koningin Hans Wiegel. Joop Mulder vindt het nog altijd jammer dat zijn vader dat niet heeft meegemaakt.
Passie voor kunst en cultuur
En nu dus weer een nieuw avontuur met Sense of Place. Joop Mulder blijft pionier. Hij heeft een passie voor kunst en cultuur en wil die graag delen met mensen. Dat is een missie. Met Sense of Place hoopt Mulder dat tegen de krimp van het platteland in de lokale economie van de dorpen aan de Waddenkant een oppepper krijgen. Er is zoveel moois en dat mag gezien en gedeeld worden, vindt Joop Mulder.