FNP: "Onvoldoende informatie over vergister Kootstertille"

In biofergister (foto as yllustraasje) © RTV Noord, Martijn Folkers
Er mist nog veel belangrijke informatie betreft de biovergister in Kootstertille. Dat vindt de FNP in de gemeenteraad. Ze hebben daarom vragen gesteld aan het college, en willen dat deze met spoed worden beantwoord. Dit heeft vooral te maken met de onrust die de vergister in het dorp Kootstertille veroorzaakt. De partij wil onder andere de meest recente milieuvergunning, bouwvergunning en bouwtekening van het biovergisterplan inzien.
Ook willen ze een analyse laten uitvoeren naar de maatschapppelijke kosten en baten van het plan. Als de vragen niet in zeven dagen worden beantwoord, zal de FNP een interpellatiedebat aanvragen.