Rijkswaterstaat steekt geld in herstel kwelders Terschelling

Met een subsidie van 800.000 euro van Rijkswaterstaat kan het herstel van de kwelders op Terschelling beginnen. Dat is nodig, omdat anders de Strieper kwelder en de Keag aan de zuidkant van het eiland door erosie langzaamaan verdwijnen. Door de aanleg van kwelderwerken wil Rijkswaterstaat in samenwerking met andere organisaties een deel van het kwelderlandschap herstellen. De komende tijd worden de vergunningen aangevraagd en begint de voorbereiding van het project.
Komend jaar gaat de schep de grond in. De eerste resultaten moeten datzelfde jaar te zien zijn, ook in het kader van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad. Het project kwelderherstel is een samenwerking van de gemeente Terschelling, de provincie, Staatsbosbeheer, Wetterskip Fryslân, Rijkswaterstaat en Sense of Place. Kweders zijn buitendijkse gebieden die door opslibbing begroeid raken. Er komen verschillende soorten planten en dieren voor.