Werkklimaat De Marwei is veel positiever dan in de Randstad

Het werkklimaat in gevangenis De Marwei in Leeuwarden is niet zo slecht dan het landelijke beeld dat de centrale ondernemingsraad schetst. Die heeft het over een 'verziekte werksfeer' met niet genoeg opgeleide bewakers en afspraken die niet nagekomen worden. Dat speelt volgens Roelof Sijtsema van de centrale ondernemingsraad vooral in het westen en niet in De Marwei.
"Wij hebben hier goed opgeleide mensen en werken bijna niet met extern ingehuurde beveiligers. Het ziekteverzuim ligt hier dan ook heel laag", zegt Sijtsema. Er zijn volgens hem wel steeds meer problemen met de opvang en begeleiding van mensen met een psychische storing. Deze groep moet meer begeleiding hebben en daar is het personeelsbestand niet op aangepast. De speciale afdeling waar deze groep vastzit, zou uitgebreid moeten worden.