Kransen voor Van der Bos en Tuinenga yn Sexbierum

Bij kaatsvereniging Sexbierum-Pietersbierum stond zaterdag een hoofdklasse vrije formatiewedstrijd voor de heren en dames op het programma.
Bij de mannen was de overwinning voor het partuur van Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra. De laatste werd uitgeroepen tot koning. Zij wonnen de onderhoudende finale met 5-3 en 6-2 van Enno Kingma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar. De kleine premie was voor het partuur van Menno van Zwieten, Hylke Bruinsma en Erwin Zijlstra.
Bij de dames was de winst voor het partuur van Ilse Tuinenga, Wiljo Sybrandy en Manon Scheepstra. Zij wonnen de finale redelijk makkelijk met 5-2 en 4-6 van Anne Monfils, Nynke Sybrandy en Marrit Zeinstra. Scheepstra werd uitgeroepen tot koningin. De kleine premie was voor het partuur van Louise Krol, Imke van der Leest en Sjanet Wijnia.