Smallingerland gedwongen vergunning seismisch onderzoek

De gemeente Smallingerland ziet zich gedwongen om Vermilion toestemming te geven om seismisch onderzoek te doen. In maart dit jaar weigerde de raad het verzoek van Vermilion, maar die tekende op haar beurt bezwaar aan bij de rechter. De rechter heeft besloten dat de vergunning toch moet worden verleend. De impact van seismisch onderzoek is beperkt, zo stelt de rechter. Daardoor voelt het college zich gedwongen toch de vergunning te verlenen.
Met seismisch onderzoek worden diepere aardlagen onderzocht op aardwarmte. Dat hoeft niet per definitie te betekenen dat er aardgas zal worden gewonnen. Maar dat kan wel. Dat risico was het college en de raad te groot.