"Waddenvaarders houden zich goed aan de regels"

Vaartoeristen op de Waddenzee houden zich goed aan de regels in het bijzondere natuurgebied. Schippers varen niet te snel en over het algemeen komen ze niet in de afgesloten gebieden.
Toch is bij natuurverstoring in het Waddengebied in zeven op de tien gevallen sprake van menselijk handelen. In de gevallen die overblijven, komt de verstoring door predatoren zoals roofvogels.
Waddenvaarders laten zich vaak droogvallen in de buurt van schelpdierbanken en daardoor blijven de vogels weg. Door bij schippers beter bekend te maken waar die banken zijn, moet voortaan worden voorkomen dat vaartoeristen te dicht in de buurt het anker uitwerpen.
Al die gegevens komen uit een grootschalig onderzoek van verschillende onderzoeksinstituten, waaronder het Sovon. het onderzoek richt zich alleen op grotere schepen. Met het vplgsysteem AIS dat grotere schepen verplicht aan boord moeten hebben, kan worden bekeken waar de schepen heen varen en droogvallen.