D66 wil dat burger eigen zorg bepaalt

© Omrop Fryslân
D66 wil dat mensen die via de gemeente zorg krijgen daar zelf meer over te zeggen krijgen. Dat kan door bijvoorbeeld het maken van een plan van aanpak en het mee in de gaten houden van het eigen dossier. De partij komt daarom donderdag bij de behandeling van de Kadernota met een motie om een proef op te starten in de gemeente Súdwest-Fryslân waarbij 50 mensen zeggenschap krijgen over hun eigen dossier.
Volgens D66 zorgt dat voor meer betrokkenheid bij de cliënten en kan ook voorkomen worden dat er fouten worden gemaakt en dat dingen dubbel worden gedaan. De gemeente en de zorgaanbieder krijgen een meer adviserende rol, waarna met elkaar een besluit wordt genomen over het zorgpakket dat de cliënt krijgt.