Regina Bouius-Riemersma (48) nieuwe provinciesecretaris

Regina Bouious
De 48-jarige Regina Bouius-Riemersma uit Heerenveen wordt de nieuwe provinciesecretaris van de provincie Fryslân. Ze is nu nog directeur bij het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Ze begint in oktober op het provinciehuis. Eerder was ze ook gemeentesecretaris in Zwolle en werkte ze bij ministeries. Als provinciesecretaris zorgt ze voor de verbinding tussen Gedeputeerde Staten en de ambtelijke organisatie en als algemeen directeur stuurt ze die ambtelijke organisatie aan.
DUO en IND
Ze was bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen plaatsvervangend directeur-generaal en hoofddirecteur van de afdeling dienstverlening bij DUO, die over de studiefinanciering gaat. En ze is een tijd directeur Asiel geweest bij de Immigratie- en Naturalisatie Dienst. In Fryslân werkte ze als voorzitter van de raad van bestuur van thuiszorgorganisatie Het Friese Land.
Regina Bouius volgt Guus van den Berg op, die is in mei naar Zaanstad gegaan, waar hij interim-gemeentesecretaris is geworden.