VIDEO: terug naar de jaren zestig in Jonkerslân

Jonkerslân staat dit jaar met het iepenloftspul 'Hea of Hout' stil bij het 90-jarig bestaan van de plaatselijke toneelvereniging 'It Freonental' en de verhuizing van het dorpshuis naar de oude basisschool. Vandaag is de première van het iepenloftspul 'Hea of hout'.
Het stuk dat zich afspeelt in de roerige zestiger jaren is geschreven door de tweelingbroers Jan en Lomme Schokker. Het spel wordt dit jaar achter het dorpshuis, aan de Fûgelsang in Jonkerslân gespeeld. Het is de zomer van 1964. Schooljuf Marije is met de schoolkinderen buiten. De volgende dag komt haar man Hessel thuis. Hij heeft de diensttijd in Duitsland er opzitten en zal nu een keuze moeten maken tussen 'Hea of Hout'. Zijn vader helpen in het timmerbedrijf of op de boerderij van de ouders van Marije helpen.
Omrop Fryslân besteedt dit seizoen extra aandacht aan alle iepenloftspullen in Fryslân. Kijk voor meer informatie op de speciale iepenloftspulpagina. Op die pagina zijn ook exclusieve filmpjes te vinden over het stuk, de locatie en natuurlijk de honderden vrijwilligers in alle dorpen, die hard werken om de mooiste stukken op de planken te krijgen.