Schrier: 'Duurzame energie in landschap accepteren'

''Duurzame energie wordt steeds meer zichtbaar in het landschap, dat moeten wij accepteren in Fryslân.'' Dat zei gedeputeerde Michiel Schrier vrijdag in het programma Fryslân Hjoed, naar aanleiding van het protest tegen de komst van een biovergister in Burgum. Omwonenden zijn bang voor stankoverlast en overlast van vrachtwagens.
Gedeputeerde Schrier is voor de biovergister, maar hij vindt dat de gemeenschap in de plannen moet worden meegenomen. Als er geen draagvlak voor is wordt acceptatie moeilijk. Het is met biovergisters hetzelfde als met windmolens en zonnepanelen. Gedeputeerde Schrier wijst erop dat de overgang van fossiele brandstof naar groene energie noodzakelijk is, maar ook offers vraagt. Een voorbeeld van zo'n offer is ingrepen doen in het landschap.
De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel heeft donderdagavond een motie tegen de komst van een biovergister van de FNP aangenomen. Die zou gebouwd worden op het terrein van energiebedrijf Engie bij de centrale aan het Bergummermeer. Tegenstanders zeggen dat het ten koste gaat van natuur en recreatie. Het terrein is van Engie, maar het is een natuurgebied en camping Zwartkruis ligt daar vlakbij. Verder is er bezwaar tegen de grootschaligheid van het plan.