Kinderen leren over water op Jeugd Water Congres

Hoe belangrijk is water voor ons? En hoe zorgen we ervoor dat de waterhuishouding in Friesland op orde is? Op die vragen kregen 80 schoolkinderen vrijdagmiddag antwoord in Leeuwarden. De locatie voor dit Jeugd Water Congres laat zich raden: Wetterskip Fryslân. De schoolkinderen kwamen aan de hand van proefjes in aanraking met de waterwereld. Doel van het congres is om jongeren warm te krijgen voor een carrière in de watersector en om ze bewust te maken van het belang van water. De leerlingen zijn een jaar lang op school bezig geweest met water. Zo hebben sommigen een campagne bedacht voor het promoten van waterdrinken op de eigen school.