Nieuw kruispunt Hilaard feestelijk geopend

Hilaard heeft er een tunnel bij. Er is sinds begin 2016 hard gewerkt aan de reconstructie van het kruispunt. Dat ging niet altijd even goed; zo maakte het dorpsbelang zich zorgen over de veiligheid in de tijdelijke situatie toen het verkeer over een by-pass moest rijden. Er is vanuit Hilaard richting de Hoptilsterdyk een tunnel aangelegd voor auto's. De tunnel gaat onder de provinciale weg de N359 door.
De opening van het nieuwe kruispunt werd woensdag feestelijk gevierd in aanwezigheid van schoolkinderen en gedeputeerde Sietske Poepjes.