Provincie steekt duizenden euro's in Fries op internet

© Taalweb.frl
De provincie trekt 6,5 ton uit voor een nieuw Nederlands-Fries woordenboek op het internet. En er komt 70.000 euro voor Taalweb, de website met hulpmiddelen voor mensen die het Fries willen leren. Een meerderheid in provinciale staten had drie jaar geleden verzocht structureel geld uit te trekken voor het Fries op internet. Het geld gaat naar de Fryske Akademy die het woordenboek ontwikkelt en ook de website Taalweb onderhoudt.