Wie heeft een bed voor een groep Papoea's?

Wie heeft een bed voor een groep mensen uit Papoea-Nieuw-Guinea? Die oproep doet de Stichting Kamma uit Wierum. Ze zijn druk met de voorbereidingen op een evenement in 2018, waarbij de Wierumer antropoloog en zendeling Freerk Christiaan Kamma centraal staat. Onderdeel van het evenement is een bezoek van dertig Papoea's aan Wierum. De Papoea's komen uit zowel Papoea-Nieuw-Guinea als uit Nederland.
Blanke Papoea
Freerk Christiaan Kamma (1906 - 1987) was een antropoloog die op Papoea-Nieuw-Guinea onderzoek deed. Hij was daar ook dominee. Hij maakte zich de gewoonten van de lokale bevolking eigen en werd door veel Papoea's gewaardeerd, zegt Jan Prins van de Stichting Kamma. "Kamma en de Papoea's waren zo sterk met elkaar verbonden, dat ze hem de 'blanke Papoea' noemden. Toen Kamma overleed, is hij door Papoea's in Wierum begraven.
Dans en eten
Het is de bedoeling dat er in 2018 een culturele uitwisseling plaatsvindt in Wierum tussen Friezen en Papoea's. Zo zal er bijvoorbeeld eten en dans uit zowel Fryslân als Papoea-Nieuw-Guinea gedeeld worden. Ook moet er een kerkdienst komen met elementen uit beide culturen.
Om de komst van de Papoea's mogelijk te maken, is de stichting nog wel op zoek naar mensen uit de omgeving van Wierum die een bed beschikbaar hebben voor de gasten.