Zorgen over nieuw Europees transportvoorstel

Friese transportbedrijven maken zich grote zorgen over de nieuwe transportvoorstellen van de Europese Commissie. Die wil dat buitenlandse chauffeurs in een periode van een maand de kans zouden moeten krijgen om maximaal vijf dagen lang zoveel mogelijk binnenlandse ritten te maken als ze willen. Ze moeten dan wel vanaf dag één worden betaald naar Nederlandse maatstaven. Nu is het nog zo dat ze maximaal drie ritten mogen maken in zeven dagen. Naast de eigen lading mogen ze dan nog twee andere ritten doen in dat land, voordat ze weer terug moeten naar hun eigen land.
Tranpsort en Logistiek Nederland is niet volledig ontevreden met het nieuwe voorstel, maar de tijdspanne van vijf dagen vinden ze te lang. Er is angst in de transportsector voor oneerlijke concurrentie. "Als bedrijven intensief gebruik gaan maken van die vijf dagen, en chauffeur na chauffeur Nederland in laten komen. Dan moet je je ook gaan afvragen of zo'n bedrijf niet een vestiging in Nederland zou moeten openen, en op die basis eerlijk moet concurreren met de andere Nederlandse bedrijven," zo zegt Arthur van Dijk, voorzitter van Transport en Logistiek Nederland.
Uitgangspunt van de nieuwe regels is dat mensen hetzelfde loon moeten krijgen voor werk op dezelfde locatie. De voorstellen zullen voornamelijk een voordeel zijn voor chauffeurs uit Oost-Europese landen die rijden in West-Europa. Chauffeurs moeten met hun tachograaf aangeven wanneer ze de grens overgaan. Het voorstel van de Europese Commissie moet nog wel worden goedgekeurd door het Europese parlement.