Zorgen over verkeersveiligheid bij hoorzitting De Skieding

Veel zorgen over de verkeersveiligheid bij de speciale hoorzitting van de Provinciale Staten over de aanpak van De Skieding. Dat is de N358 tussen Surhuisterveen en de A7. Gedeputeerde Staten wil de weg veiliger maken, maar juist over de maatregels die de weg veiliger moeten maken, hebben omwonenden zorgen.
Bij de hoorzitting in het gemeentehuis in Achtkarspelen kwamen twaalf mensen aan het woord, zowel voor- als tegenstanders van de aanpak. Provinciale Staten moet nog instemmen met het plan van Gedeputeerde Staten. Daarom werd de hoorzitting georganiseerd.
Belangen
Er spelen veel verschillende belangen. Zo kwam de Friese Milieu Federatie aan het woord om de gevolgen voor de natuur te schetsen.
Volgens het 'Comité Nieuw Tracé Nee', die naar eigen zeggen de belangen van 55 huishoudens en 6 bedrijven vertegenwoordigt, leidt het plan van Gedeputeerde Staten tot gedwongen verkoop van grond en wordt het woongenot verminderd.
Ondernemersfederatie Noord-Oost Fryslân wil juist graag dat Provinciale Staten kijkt naar de ontsluiting van De Skieding en pleit voor een volledig nieuwe weg.
Op 21 juni neemt Provinciale Staten een definitief besluit over De Skieding.