Beoordeling uitbreiding bedrijventerrein Ee duurt langer

Bedriuweterrein yn Ie © Omrop Fryslân, René Koster
De Raad van State neemt langer dan normaal de tijd om het uitbreidingsplan voor het bedrijventerrein van Ee te beoordelen. Rechter en staatsraad Bart Jan van Ettekoven zei dat maandag aan het eind van een rechtszaak in Den Haag. Een uitspraak over het bestemmingsplan voor de uitbreiding van het bedrijventerrein met 1,7 hectare in Ee kan bepalend zijn voor vergelijkbare uitbreidingsplannen in de rest van het land. Cruciaal bij de beoordeling is of de gemeenteraad van Dongeradeel meer ruimte mocht bieden aan drie lokale bedrijven in een klein dorp als Ee.
De strenge provinciale Verordening biedt slechts incidentele uitbreidingsmogelijkheden voor één bedrijf bij een dorp op het platteland. Meer bedrijven, of groeiende bedrijven moeten naar grotere regionale bedrijventerreinen verhuizen.
Vitaal
Dat de gemeenteraad van Dongeradeel desondanks besloot om drie lokale bedrijven in Ee de ruimte te geven heeft volgens wethouder Albert van der Ploeg van Dongeradeel met de het vitaal houden van dorpen te maken. Om Ee in de toekomst levensvatbaar te houden is de uitbreiding van het bedrijventerrein voor drie lokale bedrijven meer dan noodzakelijk, zei Van der Ploeg tijdens de rechtszaak bij de Raad van State.
Diep geworteld
Volgens Van der Ploeg zijn de drie bedrijven, agrarisch transport- en distributiebedrijf Hoek-Agro, agrarisch loonbedrijf Durk Groenveld en transportbedrijf Borger zo diepgeworteld in Ee en directe omgeving dat uitbreiding in Ee noodzakelijk is. Immers, de meeste klanten van de bedrijven zitten binnen een straal van zeven kilometer rond Ee en de meeste werknemers komen uit het dorp.
Aantasting
Recreatieondernemer Lieuwe Jansma is tegen de uitbreiding. Met zijn partner runt hij de recreatieboerderij Klein Humalda. Het 1,7 ha grote bedrijventerrein komt pal achter de boerderij te liggen. Hij vreest niet alleen een daling van het aantal bezoekers maar vreest ook een onomkeerbare aantasting van het open landschap van Dongeradeel. "Ik ben een geboren en getogen Dongeradeeler. Ik wil het open landschap voor de toekomst bewaren zodat mijn kleinkinderen er ook van kunnen genieten," aldus Jansma.
Het kan weken duren voordat de Raad van State een uitspraak doet. ocht.