Europarlement wordt op 12 juni in het Fries toegesproken

Europarlementariër Jan Huitema uit Makkinga zal op 12 juni een Friese toespraak houden in het Europees Parlement in Straatsburg. Op die dag bestaat het Europees Handvest voor Regionale en Minderheidstalen van de Raad van Europa 25 jaar. Om daarbij stil te staan krijgen de Europarlementariërs die een minderheidstaal spreken voor een keer de mogelijkheid om in hun eigen taal een toespraak te houden.
In de Europese Unie spreekt zo'n tien procent van de bevolking een minderheidstaal. Die talen zoals het Fries, het Nedersaksisch of het Baskisch moet je koesteren, vindt Huitema. Hij was daarom meteen enthousiast over de mogelijkheid voor een Friese toespraak.
Actie
Uit Nederland zal naast Jan Huitema (VVD) ook Annie Schreijer-Pierik van het CDA aan de actie meedoen. Zij zal het EP toespreken in het Twents. Huitema en Schreijer zijn beide lid van de 'intergroep' (commissie) minderheden van het EP.
Voor de actie hoeft het Europees Parlement geen aparte tolkecabines in te richten voor het Fries, Baskisch of Nedersaksisch. Europarlementariërs die een minderheidstaal willen spreken, wordt gevraagd om van tevoren ook een vertaling aan te leveren in een grote(re) Europese taal. De intergroup minorities vergadert donderdag over deze actie. Dan wordt ook duidelijk hoeveel minderheidstalen te horen zullen zijn op 12 juni. Voorzitter Tajani van het Europees Parlement heeft al groen licht gegeven voor de toespraken in minderheidstalen.
Werktalen
Het Europees Parlement heeft normaliter 24 werktalen. Het gaat om de officiële talen van alle 28 lidstaten van de Europese Unie. Het gaat dan om grote talen zoals het Frans, Duits, Spaans en Engels, maar ook om veel kleinere talen zoals het Maltees, het Iers of het Estisch. Op 12 juni komt daar dus nog een serie talen bij, waaronder het Fries. De Intergroup Minorities van het Europees Parlement heeft meer dan 60 leden. Zeker dertig van hen hebben aangegeven dat ze graag gebruik maken van de mogelijkheid om hun eigen taal te spreken in het Europees Parlement.