Partijen werken samen voor beter leven weidevogel

Skries © Henk Bootsma
Wetterskip Fryslân en het Kollektyf Súdwestkust werken samen om de leefomstandigheden van weidevogels in Súdwest-Fryslân te verbeteren. De natuurbeheerders gaan voortaan zelfs de waterpeilen in het gebied beheren. Ze doen dit binnen de richtlijnen van het Wetterskip. Het is voor het eerst dat het Wetterskip op grote schaal een samenwerkingsovereenkomst aangaat voor het beheren van het waterpeil.
Eerder al werd een proef gedaan in het gebied Idzegea. Hjier deden onder andere het Wetterskip, Staatsbosbeheer, boeren, vogelwachters en jagers aan mee. Deze proef heet laten zien dat samenwerking tussen een vele verschillende partijen mogelijk is.