Scholekster met GPS-zender gezien? Meld het de onderzoekers

Vogelonderzoekers die zich bezig houden met het welzijn van de scholekster roepen de hulp in van burgers. Zouden die door kunnen geven wanneer ze een scholekster met een GPS-zendertje op de rug zien vliegen?
De laatste jaren is het aantal scholeksters met 5 procent per jaar afgenomen. De onderzoekers willen graag weten in welk stadium en door welke factoren het minder goed gaat. De dieren overwinteren meestal op de Waddeneilanden, maar in het broedseizoen gaan ze bijna altijd het binnenland in. Twintig van de driehonderd vogels die op Vlieland het winterseizoen hebben doorgebracht, zijn voorzien van een zendertje.
De onderzoekers willen nagaan door welke factoren het bestand achteruitgaat en of dat gebeurt op de Wadden of in het binnenland. Op dit moment zijn nog vier van de twintig scholeksters met een zendertje op het eiland. Om mensen aan te moedigen aan het onderzoek mee te doen, mag de vinder een naam aan de scholekster geven.