Twee paar broedende zeearenden in gebieden Fryske Gea

Fryslân is twee paartjes broedende zeearenden rijker, beide in gebieden van It Fryske Gea. Het gaat om een broedgeval in De Alde Feanen en een in de omgeving van Koudum. Dat betekent dat er nu drie broedgevallen zijn in onze provincie. Een paartje van de 'vliegende deur' broedt in het Friese deel van het Lauwersmeergebied bij collega-natuurbeheerder Staatsbosbeheer.
Broedende zeearenden zijn heel gevoelig voor verstoring, helemaal als er voor het eerst wordt gebroed. Daarom is er ook voor gekozen om de jonge vogels niet te ringen. "Ringonderzoek is belangrijk, maar het welzijn van de vogels is belangrijker", zegt directeur Henk de Vries van It Fryske Gea, die niet vergeten is dat er vorig jaar nog een zeearend is doodgeschoten in een van zijn gebieden.
Camera's
Om de nesten te beschermen worden onder andere camera's ingezet. Dat er nu zeearenden broeden is vooral in De Alde Feanen geen grote verrassing; de soort zit het hele jaar al in het nationale park en er werd al rekening gehouden met een eerste broedgeval.
Natuurbeheerders zien het als een kroon op hun werk als zeearenden tot broeden komen, omdat zoiets wel wat zegt over de kwaliteit van een natuurgebied.