Provincie past landbouwbeleid aan om boeren te helpen

De provincie komt met een tussentijdse aanpassing van het landbouwbeleid. Dat is nodig omdat de positie van de boeren de laatste twee jaar erg is veranderd. Door het afschaffen van het melkquotum hebben boeren met man en macht vee gekocht waardoor meer mest is geproduceerd dan toegestaan. Daarnaast is er veel meer melk op de markt gekomen, wat heeft geleid tot een lagere melkprijs.
Gedeputeerde Johannes Kramer wil meer geld toe op grondgebonden landbouw. Dat is een gelijkwaardige verdeling tussen grond en vee. Hij wil verder door op een betere verbinding tussen economie en ecologie. Ook wil hij meer biodiversiteit, om het probleem van verschraling van het landschap te ondervangen.