Onderzoek naar meertaligheid en gezond oud worden

Worden mensen die meerdere talen spreken gezonder oud? Dat onderzoekt de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Mensen die meer dan één taal spreken, zouden minder snel vergeetachtig worden en zelfs sneller herstellen van een hartinfarct. Voor het onderzoek is de universiteit op zoek naar ouderen die naast het Nederlands ook een andere taal of dialect spreken, zo als bijvoorbeeld het Fries, Gronings, Drents of Duits.
Veroudering
"Het is aangetoond dat het spreken van meerdere talen goed is voor het brein op oudere leeftijd. Zo zal men minder snel tekenen van dementie vertonen", zegt onderzoeker Anna Pot van de RUG. "De reden hiervoor is dat meertaligen in hun brein verschillende talen niet zomaar uit kunnen zetten. Wanneer iemand een bepaalde taal spreekt, moet een andere taal onderdrukt worden. Hun brein is mogelijk beter getraind in het omgaan met cognitieve veroudering."
Pot en haar collega's onderzoeken nu of meertaligheid in het Noorden van Nederland een positieve invloed heeft op de (cognitieve) gezondheid.
Vragenlijst
Mensen ouder dan 65 jaar kunnen zich online of telefonisch opgeven voor het onderzoek. Ze krijgen dan een vragenlijst met vragen over taalachtergrond, gezondheid, levenskwaliteit en sociale netwerken.