Een op de drie balkons of galerijen in Fryslân is onveilig

Friese woningcorporaties controleren de komende jaren meer dan 9.000 balkons en gallerijen op de veiligheid. Bij deze woningen kan er een probleem zijn met de vloer en de bewapening in de vloer. WoonFriesland heeft het grootste aandeel hierin. De corporatie doet meer dan 7.800 onderzoeken, maar ook Accolade, Elkien en andere kleinere woningcorperaties doen er zo'n 1.500.
In de afgelopen jaren zijn er al zo'n 4.500 onderzoeken gedaan. Daaruit bleek dat een op de drie balkons of galerijen onveilig is. Voor het grootste gedeelte is er al een oplossing voor die woningen, met uitzondering van 276 balkons in Leeuwarden van WoonFriesland. Maar die oplossing is dichtbij, de voorbereidingen voor het verstevigen van die balkons zijn al begonnen.
Verplichte controles
Een deel van deze woningen moet verplicht onderzocht worden voor 1 juli 2017. Dit is omdat er zes jaar geleden een galerij ingestort is op de Antillenweg in Leeuwarden. De vloer van die galerij was aangetast door roest. Volgens het ministerie is er een kans dat andere galerijvloeren ook aangetast zijn
Daarom moeten nu flatwoningen die voor 1975 gebouwd zijn, met galerijen die aan de buitenkant van het gebouw hangen, onderzocht worden. Mochten de vloeren niet goed zijn, dan moet de eigenaar maatregelen nemen.
De gemeenten moeten nu toezien of deze controles ook echt worden uitgevoerd. Volgens woningcorporaties zijn er ook nog particuliere eigenaren van de woningen, die verplichte controles moeten doen.
Fryslân Hjoed
Donderdag praten we er verder over in Fryslân Hjoed. Richard Smeding van WoonFriesland schuift aan en ook sociaal-geograaf Meindert Schroor zit aan tafel.