Sportverenigingen hebben ernstig tekort aan vrijwilligers

Driekwart van de Friese sportverenigingen is op zoek naar vrijwilligers. Bij een groot deel daarvan is de nood zo hoog dat de toekomst van de club op het spel staat. Dat blijkt uit onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau, samen met Sport Fryslân. Aan het onderzoek hebben bijna 300 sportverenigingen meegedaan.
Opvallend is de grote behoefte aan vrijwilligers op de Waddeneilanden. In Noordwest-Fryslân hebben de meeste sportverenigingen genoeg mensen die hun vrije tijd willen geven aan de club.
Persoonlijk
Volgens de onderzoekers moeten verenigingen potentiële vrijwilligers persoonlijk benaderen om ze over de streep te trekken. Een korte oproep in een clubblad, dat helpt niet.
Ook de zogenaamde Open Club Gedachte zou een oplossing kunnen zijn. Daarbij wordt de sportaccommodatie voor meer zaken gebruikt dan sport alleen, zoals bijvoorbeeld kinderopvang.