Wetterskip controleert boten op verboden onderwaterverf

Milieu-inspecteurs van Wetterskip Fryslân controleren de komende maanden scheepswerven, winkels en particuliere botenbezitters op de aanwezigheid van illegale antifouling. In deze onderwaterverf, die de aangroei van algen aan boten tegengaat, zitten vaak metalen en biociden. Dat zijn stoffen die schadelijk zijn voor organismen in het water. Het middel mag alleen door de beroepsvaar worden gebruikt en niet door pleziervaart. Bij eerder controles trof het waterschap een hoog percentage van deze verboden antifouling aan.
Mochten de milieu-inspecteurs het middel aantreffen, dan mag het niet meer verkocht of toegepast worden. Watersporters krijgen een waarschuwing en mogen geen nieuwe verflaag meer aanbrengen. Meer informatie is te vinden op varendoejesamen.nl.