"Zonnepark in Wirdum mogelijk als bewoners er achter staan"

"Als de initiatiefnemers van een zonnepark bij Wirdum beter met de inwoners communiceren, en draagvlak creëren, is een zonnepark wel mogelijk". Dat zegt Gjalt Benedictus van de Energie Coöperatie in Garyp. Daar is in goed overleg een zonnepark van 27.000 zonnepanelen aangelegd op de plek die eerder als stort gebruikt werd bij het dorp. Dat park voorziet de 1700 huishoudens van het dorp van groene stroom.
In Wirdum voelden de mensen zich enorm overvallen door de plannen, waardoor ze er fel tegenin gingen.