Jagers tellen de reeën in Fryslân

Alle jagersverenigingen in Fryslân tellen vrijdag en zaterdag de reeën in hun werkgebied. Dat doen ze ieder jaar. Het geeft een goed beeld van de ontwikkeling van het aantal reeën en de conditie van de dieren.
De Faunabeheerseenheid in Fryslân bepaalt daarna met een speciale rekenmethode hoeveel reeën er kunnen worden afgeschoten. De jagers krijgen bij het tellen hulp van vrijwilligers. Vorig jaar werden er bijna 6500 reeën geteld.