Druk op de psychiatrische zorg neemt toe

De druk op de psychiatrische zorg wordt steeds groter. Door strengere regels blijven mensen veel langer thuis wonen. Dat betekent ook een grotere druk op de omgeving, zoals familie, vrienden en buren. In Sneek probeert de GGZ in samenwerking met andere hulpverleningsorganisaties zoals verslavingszorg met een speciaal team deze problematiek zo goed mogelijk op te vangen. De pilot lijkt geslaagd en wordt doorgezet. Het FACT team zoekt de mensen met complexe problematiek actief op en probeert ook de omgeving te steunen.