Aquaduct bij de N31 in Harlingen drijft

Oanlis fan it nije akwadukt yn de N31 by Harns © www.n31harlingen.nl
Het aquaduct van de N31 dat in het Van Harinxmakanaal in Harlingen komt te liggen, drijft. Het aquaduct ligt nu nog op een zogenaamde voorbouwplaats, maar wordt komende vrijdag naar de definitieve plaats in het kanaal gevaren. De komende dagen wordt er dag en nacht doorgewerkt om alles voor te bereiden.
Zo worden de damwanden aan de noordkant van het kanaal weggehaald en wordt er een constructie aangelegd waarlangs het aquaduct op de plaats glijdt.