Subsidie voor regionale ontwikkeling in Noord-Fryslân

Euro(pa) © ANP XTRA
Er is 4,3 miljoen euro aan subsidie beschikbaar voor projecten in Noordwest- en Noordoost-Fryslân. Het gaat om geld uit het Europese LEADER-projekt, een programma voor regionale ontwikkeling. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet ingezet worden op versterking van de leefbaarheid en de economie. Bijvoorbeeld om dorpen meer zelfvoorzienend te maken of verbindingen tussen traditionele en digitale bedrijven te maken. Daarmee zouden jongeren gebonden kunnen worden aan de regio.
Aanvragen
Het LEADER-subsidieprogramma wordt aanstaande maandag opengesteld. Tussen 27 maart en 5 mei kunnen de aanvragen worden ingediend.
Gemeenten
In de regio Noordwest-Fryslân kunnen initiatiefnemers uit de gemeente Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, Menameradiel, Littenseradiel, Leeuwarderadeel en Leeuwarden aanvragen voor de LEADER-subsidie. Voor de regio Noordoost-Fryslân geldt dat voor de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland, Ferwerderadeel en Tytsjerksteradiel.