Stationsbrug van Franeker hangt halverwege

De brêge wol net mear op of del © Facebook Folkert Kuperus
De nieuwe stationsbrug over het Van Harinxmakanaal in Franeker wilde urenlang niet open of dicht. De brug bleef halverwege hangen. Wat er precies mis ging, is niet duidelijk. Monteurs zijn lang bezig geweest om de storing op te lossen.
Fietsers en voetgangers werden met een schip van de provincie naar de andere kant van het kanaal gevaren, automobilisten moesten omrijden.
Vanwege de storing werden de Franeker Frisiabrug en de brug bij Kiestersyl ook niet bediend voor scheepvaartverkeer.