Politie op Terschelling werkt aan aanrijtijden

De politie op Terschelling is bezig met een plan van aanpak om de aanrijtijden bij spoedgevallen op het eiland te verbeteren. Uit cijfers over 2016 is gebleken dat de politie op Terschelling in bijna de helft van de gevallen niet binnen het voorschreven kwartier ter plaatse is. Burgemeester Bert Wassink weet niet precies wat de oorzaak daarvan is. Volgens hem vergeten agenten zich ook geregeld af te melden als ze op de plek van het incident zijn aangekomen. Daardoor lijkt het alsof ze meer tijd nodig hebben om daar te komen.
Wassink zegt in de twee jaar dat hij burgemeester op Terschelling is, er nog nooit een klacht is geweest over het te laat komen van de politie bij spoedgevallen. Hij hoopt dat de politie over twee jaar door het plan van aanpak in 70 procent van de gevallen op tijd is.