Tzummarum en Sexbierum voor miljoenen opgeknapt

De provincie Fryslân, Frisia Zout en de gemeente Franekeradeel steken in totaal 3,7 miljoen euro in het opknappen van de twee dorpen Tzummarum en Sexbierum. Dat gebeurt in 2017 en 2018.
In Sexbierum wordt onder andere een deel van de Tsjerk Hiddesstrjitte, de Nije Buorren, de Kade en een deel van het Franekerterrein verbeterd. In Tzummarum gaat het onder andere om een deel van de Kleasterwei en Kade en de hele Buorren en Swaerderwei tot en met de rotonde.
Een groot gebied in Franekeradeel en Harlingen heeft te maken met de gevolgen van gas- en zoutwinning en klimaatveranderingen. Dat heeft gevolgen voor de leefbaarheid. Daarom wordt er in totaal 6 miljoen euro in het hele gebied gestoken. Van dat geld werden eerder ook al de dorpskernen van Wijnaldum en Oosterbierum opgeknapt.