Huldiging eerste kievitsei DDFK-gemeenten op gemeentehuis

De vinder van het eerste kievitsei in de DDFK-gemeenten zal niet in het veld, mar op de gemeentehuizen gehuldigd worden. De burgemeesters van de fusiegemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadeel en Kollumerland gaan dus niet het land in naar de vindplaats, maar ontvangen de vinder op het gemeentehuis. De gemeenten willen op deze manier toch de vogelbeschermers in het zonnetje zetten die zich jarenlang inzetten voor de nazorg en het behoud van de weidevogels.
Afgelopen vrijdag werd op de ledenbijeenkomst van de Bond van Friese Vogelwachten nog bekend dat commissaris van de Koning Arno Brok de vinder van het eerste kievitsei van de provincie wel in het veld zal eren.