Inwoners Blauwhuis verzetten zich tegen plaatsing zendmast

Inwoners van Blauwhuis hebben een werkgroep opgericht vanwege de plaatsing van een zendmast in het dorp. KPN wil een mast van 40 meter hoog neerzetten op 200 meter van de school en naast het voetbalveld. De werkgroep vindt dit niet verantwoord.
Ook zou de plaatsing negatieve gevolgen hebben voor het aanzicht van het dorp. De werkgroep wil in samenwerking met de gemeente, KPN en de omliggende dorpen op zoek naar een alternatieve locatie.