Boeren maken land klaar voor weidevogels met 'plasdras'

© Marcel van Kammen
In het open gebied van de Noardlike Fryske Wâlden hebben boeren stukken weiland onder water gezet voor weidevogels. Het gaat om zo'n 28 hectare 'plasdras'. Het natte land trekt grutto's, kieviten, scholeksters en tureluurs aan omdat ze daar makkelijk voedsel kunnen vinden.
Boeren combineren plasdras met omliggend kruidenrijk grasland, uitgesteld maaien en legselbeheer. Ze krijgen er een vergoeding voor. Dit pakket aan maatregelen geef weidevogels goede kansen om te broeden en kuikens groot te brengen.
Vogeltjesland
"Elk jaar komt er meer plasdras bij. De drassige stroken vormen een optimale biotoop voor de weidevogels. Er komt een gigantisch aantal vogels op af", vertelt Andries Halbesma, voorzitter van de themagroep weidevogels van de NFW. Dit vogeltjesland blijft tot 15 juni deels onder water staan. "De meeste boeren hebben een waterpomp met een zonnepaneel. Zo blijft de plasdras steeds mooi op peil", zegt Halbesma.