Lutz naar Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid

Lutz Jacobi
Lutz Jacobi gaat binnenkort aan de slag bij het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid, IVN Noord. Jacobi is sinds 2006 lid van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer, maar komt na de verkiezingen niet terug. Ze krijgt vanaf het voorjaar een zetel in de raad van advies van het IVN.
Thema's van het IVN passen volgens de organisatie goed bij Jacobi, die zich in de Tweede Kamer inzette voor het Waddengebied, nationale parken, natuur en landbouw.
Mark Tuit, regiodirecteur IVN Noord is blij met de komst van Jacobi. ''Als IVN zijn we verheugd dat we onze raad van advies kunnen versterken met een kanjer als Lutz Jacobi. Als IVN kunnen we alleen maar profiteren van Lutz haar grote kennis en haar uitgebreide netwerk.''