De feiten van het mestsilo-drama in Makkinga

Vrijdag wordt bij de rechtbank in Zwolle het mestsilo-ongeluk van Makkinga behandeld. Bij dit drama van 19 juni 2013 kwamen drie mannen om. De rechtzaak draait om de schuldvraag. Mar wat gebeurde er in de silo en de tijd daarna? Een overzicht.
Het is 19 juni 2013 als twee medewerkers van het gespecialiseerde bedrijf Heeres Mix en Pomp Tecniek uit Abbinga bezig zijn met het schoonmaken en repareren van een mestsilo in Makkinga. Dat gebeurt op het erf van veehouderij De Tulderse Hoeve. Een van de mannen gaat met een zuurstofmasker de silo in. De andere man blijft bovenaan de ladder staan. Daarnaast is er nog een loonwerker bezig met het wegpompen van de mest.
Buiten bewustzijn
Dan raakt de man in de silo buiten bewustzijn door de aanwezige gassen. Zijn collega op de ladder ziet dat, roept om hulp en gaat zonder zuurstof de silo in. Maar ook hij raakt bewusteloos. Als derde laat ook de loonwerker zich in de silo zakken. Op dat moment liggen er drie mannen in de silo. De veehouder ziet dit en gaat ook onbeschermd naar binnen. Als laatste wil ook de aanwezige hovenier nog de silo in, maar de veehouder stuurt hem terug naar boven. Als de veehouder de silo weer uit probeert te komen, raakt hij halverwege de ladder bewusteloos en valt naar beneden.
Wanhoopsactie
De vader van de veehouder waarschuwt de hulpdiensten. Hij probeert nog met zijn trekker een gat in de silo te rijden, zodat de mannen in de silo frisse lucht krijgen. Dat lukt hem niet. De eerste ambulancemedewerkers die aankomen, kunnen vanwege de onveilige situatie niets doen. Pas wanneer de brandweer arriveert kunnen twee brandweermannen met perslucht de silo in. Uiteindelijk knipt de brandweer een gat in de silo en weet zo de vier slachtoffers uit de silo te halen. Alleen de loonwerker overleeft het ongeluk. De drie dodelijke slachtoffers zijn 26, 29, 42 jaar en komen uit Joure en Nijland.
VIDEO: Eerste beelden
Der wurdt in ûndersyk ynsteld troch de Onderzoeksraad voor Veiligheid. En der wurdt ek in detaillearre rekonstruksje makke. Ut it ûndersyk blykt dat de ademapparatuer net geskikt wie foar de wurksumheden yn de dongsilo. Ek ûntbrutsen der middels om in rêdingsaksje út te fieren. Neffens in ynspekteur waard de dongsilo it jier dêrfoar noch ôfkard fanwegen feiligheidsredenen.
VIDEO: Reconstructie
Het Openbaar Ministerie verwijt het bedrijf en de directeur dat ze de Arbeidsomstandighedenwet hebben overtreden. Daardoor zijn levensgevaarlijke situaties ontstaan. In eerste instantie werd er door het Openbaar Ministerie een aanklacht voor dood door schuld ingediend, maar in oktober 2015 werd de directeur van Heeres Mix en Pomp Techniek overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet verweten.
Rechtzaak wel of niet in Fryslân?
Om de locatie van de rechtzaak heen is van te voren nog wel wat te doen geweest. Eerst was het de bedoeling dat de zaak in Leeuwarden zou voorkomen. Daarna werd Almelo de locatie, omdat de officier van Justitie zei dat alle zwaardere economische strafzaken behandeld moeten worden voor de meervoudige kamer in Almelo. Uiteindelijk wordt de zaak in Zwolle behandeld, omdat de zaak aangedragen is bij de concentratierechtbank in Overijssel. Daarom kan de zaak alleen voorkomen bij een rechtbank in Overijssel en niet in Leeuwarden.
Uiteindelijk wordt er voor Zwolle gekozen, omdat Zwolle dichterbij Fryslân ligt dan Almelo. Tjalling van der Goot is de advocaat van de verdachte. Hij heeft een tolk geregeld, omdat de verdachte zich in het Fries beter kan uiten.
De zaak begint vrijdag om 10:00 uur. Omrop Fryslân is er de hele dag bij.