"Windpark heeft negatieve gevolgen voor natuur"

Wynmûnen yn it wetter © Omrop Fryslân
Windpark Fryslân zal duidelijke negatieve gevolgen hebben voor de natuur van het IJsselmeer en de Waddenzee. Dat is de conclusie van onderzoeksinstituut Alterra. In het rapport staat dat de risico's voor vogels in het IJsselmeer en de Waddenzee onacceptabel zijn. Bijvoorbeeld de zwarte stern en de visdief lopen gevaar. Dat geldt ook voor vogels die niet in het gebied broeden, maar het wel doorkruisen op zoek naar eten.
Om het effect van Windpark Fryslân goed te kunnen beoordelen, stelt Alterra dat de vogelsterfte door windmolenparken en andere projecten bijelkaar opgeteld moeten worden.
Het rapport van Alterra is naar de Raad van State, de overheden en de initiatiefnemers van het windmolenpark gestuurd. De Raad van State buigt zich over het beroep dat natuur- en recreatieve organisaties hebben ingesteld tegen het besluit om Windpark Fryslân te bouwen.
In het windmolenpark zouden 89 windturbines van 180 meter hoog in het IJsselmeer komen te staan.