Lijsttrekkers: "Haal klimaatinstituut naar het noorden"

Het klimaatinstituut dat zich bezig gaat houden met de omslag van fosiele energie zoals gas en olie naar schone energie moet in het noorden komen. Daar waren de lijsttrekkers over eens in het verkiezingsdebat woensdag. Alexander Pechtold van D66 deed de voorzet en de anderen kopten hem in. Pechtold kan zich geen betere plek dan het noorden voor het instituut voorstellen, omdat in Groningen en Leeuwarden al de nodige kennisinstituten zitten, zoals Wetsus en de Dairy Campus.
De burgemeester van Leeuwarden, Ferd Crone is blij met die uitspraken.
Crone was aanwezig bij het lijsttrekkersdebat in het provinciehuis van Groningen. Crone weet dat mensen vaak denken dat zulke toezeggingen weinig waarde hebben, maar hij heeft lang genoeg in Den Haag rondgelopen om te weten dat je lijsttrekkers aan zulke uitspraken mag herinneren. Mocht dat nodig zijn, dan zal hij dat ook zeker doen.