Bijbelgenootschap deelt lijdensverhaal uit bij The Passion

Bij de voorstelling van The Passion op 13 april wordt in het centrum van Leeuwarden een tweetalig boekje uitgedeeld met het lijdensverhaal van Mateüs. Het boekje is in gewoon Nederlandse en in gewoon Friese variant. De Friese vertaling is gemaakt door leerlingen van het Liudger College uit Burgum. Het boekje is een initiatief van het bijbelgenootschap, drukkerij Jongbloed en de Yntertsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst.
Ze hopen dat het verhaal in eigen taal de Friezne zal raken. Het boekje is ook beschikbaar voor kerken en scholen.