Tweede Kamer steunt herindeling NW-Friesland

In de Tweede Kamer lijkt steun te zijn voor de herindeling van gemeentes in Noordwest-Friesland. De herindeling stond woensdag op de agenda, volgende week wordt er officieel over gestemd. Eigenlijk alleen de SP was kritisch en vroeg zich af of de herindeling wel echt van onderen op komt, omdat kleine gemeentes door het rijksbeleid bijna wel worden gedwongen tot schaalvergroting. Op 1 januari 2018 komt Leeuwarderadeel bij Leeuwarden. Verder ontstaat de nieuwe gemeente Waadhoeke.
Menameradeel, Het Bildt, Franekeradeel en een deel van Littenseradeel gaan in de Waadhoeke op. Bij de Tweede Kamer werd dinsdag een petitie overhandigd over de status van de Bildse Taal. Het doel daarvan was om officiële erkenning te krijgen, maar bij het debat in de kamer is er helemaal niet over gepraat.