"Europese Commissie mag Minority SafePack niet weigeren"

Het is onterecht dat de Europese Commissie in 2013 het burgerinitiatief 'Minority SafePack' van minderhedenorganisatie FUEN heeft afgewezen. Dat heeft het Europees Hof van Justitie in Luxemburg besloten. De Europese Commissie is nu verplicht om nogmaals zorgvuldig naar het Minority SafePack te kijken.
Het Minority SafePack is een gemeenschappelijk initiatief van minderheden uit heel Europa om de bescherming van minderheden beter te regelen. Hiervoor zouden in 2013 meer dan één miljoen handtekeninge worden verzameld.
In Fryslân werd het Minority SafePack gesteund door onder andere de Ried fan de Fryske Beweging en de eerdere gedeputeerde Jannewietske de Vries uit naam van de Provincie Fryslân. De Europese Commissie weigerde in 2013 het burgerinitiatief al bij de inschrijving, omdat de bescherming van minderheden tot de bevoegdheid van de lidstaten zou behoren en niet tot de bevoegdheden van de Europese Unie. Het Europees Hof van Justitie heeft dat besluit nu vernietigd. De uitspraak is een opsteker voor minderhedenorganisatie FUEN en zijn juridisch adviseur Frank de Boer uit Leeuwarden.
FUEN is van mening dat de Europese Unie meer voor minderheden kan doen als het gaat om zaken als het bevorderen van media in minderheidstalen en het gebruiken van regionale fondsen voor projecten die minderheidstalen steunen. Volgens FUEN zitten er op dit moment gaten in de regels die Europese Minderheden als Friezen, Basken, Corsicanen en Sinti en Roma moeten beschermen en kun je de bescherming van minderheden niet alleen aan nationale staten overlaten.
De Europese Commissie heeft tot nu toe nog niet gereageerd op de uitspraak van het Europees Hof van Justitie.