Zorgen bij Súdwest-Fryslân over toekomst Empatec

De gemeente Súdwest-Fryslân maakt zich zorgen over de toekomst van sociale werkvoorziener Empatec. De komende jaren lukt het Empatec niet om uit de rode cijfers te komen. Voor dit jaar wordt rekening gehouden met een verlies van bijna 8 ton. Dat kan nu opgevangen worden vanuit de algemene reserves. De jaren daarna loopt het verder terug en blijven de rode cijfers.
Empatect heeft veel last van bezuinigingen door het rijk. Dit jaar moet er bijna 4,5 miljoen bezuinigd worden.
Volgens wethouder Stella van Gent van de gemeente Súdwest-Fryslân lukt het niet daar nu een structurele oplossing voor te vinden. Er moet opnieuw een omslag gemaakt worden, zo zegt ze. De medewerkers van Empatec moeten voor langere tijd aan het werk in het 'gewone' bedrijfsleven. Dat is volgens Van Gent een kwestie van lange adem.
De wethouder gaat ook met de directie van Empatec om tafel om een plan te maken voor de toekomst. De verliezen kunnen nu nog gedekt worden uit de reserves.