Nieuwe kaas gepresenteerd in het Fries Museum: De Fryske

Onder de naam De Fryske is in het Fries Museum in Leeuwarden een nieuwe kaassoort gepresenteerd. De kaas wordt gemaakt met de melk van boer Albrecht Finnema uit Warstiens die zijn koeien een groot deel van het jaar in het land heeft en ook zorg heeft voor de weidevogels. Eenzelfde soort concept werd ongeveer een jaar geleden gepresenteerd door twaalf Friese boeren in de zuidwesthoek die hun eigen melk, karnemelk en yoghurt maken onder de naam Weideweelde.
Ondernemer Catharinus Wierda uit Oudemirdum verzorgde daar de promotie van. Deze keer is hij bedenker en eigenaar van het hele project. Gedeputeerde Johannes Kramer sprak bij de presentatie zijn steun uit voor het project.