Bildtdijken blijven beschermd dorpsgezicht

Bezwaren tegen het aanwijzen van de polders tussen de Bildtdijken als beschermd dorpsgezicht zijn ook door de Raad van State afgewezen. Bouwboeren en grondbezitters vinden dat de bedrijfsvoering hier nu al erg wordt beperkt. Zo zou het lastig worden om een vergunning te krijgen voor het dempen van sloten en worden vergunningen voor zonnepanelen geweigerd.
De Raad van State vindt dat alleen een aanwijzing van het gebied tot beschermd dorpsgezicht nog geen wijziging van de bedriijfsvoering oplevert.
De Staatraad bestrijdt dat deze status voor het gebied het aanvragen van vergunningen lastig maakt. Eerder deze week liet ook de minister al weten geen uitzondering te maken voor het landbouwgebiet op het Bildt. Wel zou minister Bussemaker bereid zijn om samen met gemeente en provincie een protocol op te stellen over de veranderingen voor de Bildtse boeren.