Onderzoek naar integratie van statushouders Littenseradiel

De famylje Al Zaidan in jier lyn yn har nije hûs yn Jorwert. © Omrop Fryslân, Lennie Bronsveld
De rekenkamercommisie van Littenseradiel is bezig met een onderzoek naar de integratie van vluchtelingen die hier mogen blijven. Dat naar aanleiding van vragen vanuit de gemeenteraad. Zo willen zij bijvoorbeeld weten hoe de gemeente en het COA communiceren en hoe de samenwerking met woningcorporaties gaat. De bedoeling van het onderzoek is dat gemeentes weten hoe ze om moeten gaan met de integratie van statushouders. Het onderzoek moet voor de zomer klaar zijn.